Fondsen werven #methartelust

Informeer naar de mogelijkheden en kansen die ik zie bij jouw vraag. Neem contact op!

Eerdere ervaringen:

In 2001-2002 was ik assistent relatiemanager bij ICCO, een van de ‘grote vijf’ financiers in de ontwikkelingssamenwerking. In overleg met de relatiemanager beoordeelde ik financieringsaanvragen van organisaties uit Zuidoost-Azië. Ook verzorgde ik Nederlandstalige financiële en inhoudelijke tussen- en eindrapportages op basis van de aangeleverde informatie en onderhield ik het contact met de organisaties over diverse administratieve zaken.

Een hoogtepunt in mijn werk: een geslaagde subsidieaanvraag op basis van een communicatiestrategie voor de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. Dit gaf voor mij aan, welke kracht en mogelijkheden communicatie heeft.
Dit strategisch onderzoek richtte zich op het optimaliseren van de online communicatiekanalen van de NVVN om meer mensen te bereiken. Een grotere achterban levert niet alleen meer lidmaatschapsinkomsten en subsidie op, maar juist ook meer discussie, nieuwe inzichten en een breder draagvlak voor de Verenigde Naties in Nederland. De subsidie besloeg drie jaar.

Daarvoor werkte ik bij UNESCO Centrum Nederland. Hier was ik coördinator voorlichting op UNESCO-thema’s onderwijs, cultuur, erfgoed, wetenschap. Ik heb de uitvoering van de subsidie voor het project over wereldburgerschap op scholen op me genomen en een stagiair begeleid die zich hiermee bezig hield.