Maandrapport communicatie: ’n Hartje

YT-statistiek#tedxhilversum
Een voorbeeld van bereikt resultaat met communicatie TEDxHilversum 2015

Wat wint uw organisatie met een maandrapportage?
Elke maand gebeurt er zoveel op internet. Niet alleen komen er nieuwe kanalen bij, ook wordt er veel over inhoud gecommuniceerd. Hoe houdt jouw bedrijf of organisatie dat nou allemaal bij zonder er de hele dag mee bezig te zijn?
Ik maak elke maand een kort overzicht van de groei of krimp van de communicatiekanalen en ik geef kort aan, welke pieken er waren rond jouw product of thema. En welke score er is behaald met welke uiting! Je krijgt dus een rapport dat per kanaal aangeeft wat er is gebeurd, hoe het aantal volgers en fans is toe- of afgenomen en eventueel ook wat andere organisaties hebben bereikt met hun communicatie.
Deze monitoring geeft na vier tot zes maanden een goed beeld van waar de groei te behalen is; ik rond de ‘Hartje’-service af met een eindrapport waarin ik alle kanalen van jouw bedrijf of organisatie nogmaals de revue laat passeren. Daarna bespreken we de mogelijkheden die Hartelust Communicatie verder heeft bij het versterken van de communicatie, zoals met een training of het tijdelijk op me nemen van de communicatie.