De ‘hartelijke’ inspiratiesessie

Zoekt u nog naar de manier om uw communicatie goed vorm te geven? Ik bied u ondersteuning in een hartelijke inspiratiesessie.
We gaan een dagdeel met elkaar kijken en luisteren naar wat er nu allemaal op internet gebeurt rond uw thematiek. Deze sessie geeft een goed beeld van welke communicatie kan werken via welk kanaal, en hoe je in samenhang online communiceert. En hoe je het landschap van organisaties om je heen monitort. Tijdsbesteding: in overleg (afhankelijk van de gebruikte kanalen en de thematiek van de organisatie).

  • Communicatiescan vooraf van organisatie en deelnemers
  • communicatieadvies en toelichting (met name gericht op inzet website en social media)
  • Eenvoudige tools om social mediakanalen te monitoren en in te zetten voor de organisatie om de achterban te bereiken en te vergroten
  • De ‘contentkalender’
  • Korte samenvatting als hand-out

Deze sessie is uit te breiden met een training om meer thuis te zijn in de knoppen van de kanalen (de Pacemaker training).

Andere diensten van Hartelust staan op deze pagina.