Communicatieadvies ziet er zo uit

Hoe werk je nu effectief aan het vergroten van de publieke aandacht, achterban-en ledenwerving en behoud met daaraan verbonden sponsoring en subsidiewerving?

Om dat in samenhang aan te bieden, bied ik een inspiratiesessie aan waarin ik laat zien welke mogelijkheden er zijn en hoe die voor de betreffende organisatie passend in te zetten zijn. Daarnaast maak ik eenduidige maandrapportages waarmee een organisatie haar communicatie in kaart heeft. Ook bied ik trainingen aan voor mensen die wel meer willen communiceren, maar die om welke reden dan ook het niet doen. Of ik laat zien hoe een nieuwsbrief prima aansluit op de ledenadministratie, de agenda, de website en social mediakanalen.
Alles is terug te lezen in de brochure Hartelust Communicatie biedt non-profit-communicatieadvies.